Rotterdam

FirmCC

FirmCC, The Committed Consultants company, is een dienstverlener in bestuur en organisatie.

Het helpt organisaties met complexe managementvraagstukken om inzicht te krijgen en zaken in beweging te brengen, zodat zij optimaal ingericht raken om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

Wereldwijd

FirmCC is gevestigd in Rotterdam, Nederland, en internationaal actief.

Managementadvies

Strategieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Verandermanagement

Implementatie

Het is voor organisaties lastig om vanuit hun eigen positie en betrokkenheid inzicht te krijgen in alle relevante zaken en overzicht te hebben over alle belangen die een rol spelen bij veranderingen. Zelfs als over het nut en de noodzaak van deze veranderingen geen twijfel bestaat komen zaken daardoor vaak trager in beweging dan gewenst, of zelfs helemaal niet.

Als externe adviseurs helpen wij die impasse te doorbreken, de vaart erin te brengen en zaken vlot te trekken, zodat ook in een uiterst complex krachtenveld resultaten worden geboekt en men beter georganiseerd en slagvaardig de toekomst in kan.

FirmCC

FirmCC, The Committed Consultants company, is een dienstverlener in bestuur en organisatie. Het helpt organisaties met complexe managementvraagstukken om inzicht te krijgen en zaken in beweging te brengen, zodat zij optimaal ingericht raken om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

Voor wie

FirmCC is breed inzetbaar. In feite is elke organisatie waar veranderingen nodig zijn in de organisatie of de aansturing daarvan een potentiële opdrachtgever. Diensten zullen gezien de achtergrond van de initiatiefnemer waarschijnlijk met name aftrek vinden vanuit (semi-)overheden, het openbaar vervoer …

Waarom FirmCC

Ten opzichte van andere aanbieders onderscheidt FirmCC zich door haar identiteit. Opdrachtgevers ervaren de frisse blik van een buitenstaander met een schat aan kennis en ervaring. FirmCC functioneert op basis van integriteit, commitment en duurzaamheid; zowel in de vorm van het leveren van goed werk …