Londen

Expertise

FirmCC heeft specifieke expertise in:

  • Het herkennen van kansen en mogelijkheden voor innovatie bij organisaties in relatie tot hun omgeving en het realiseren daarvan
  • Het proactief zoeken naar en vinden van mogelijkheden, mensen en organisaties om draagvlak te creëren voor samenwerking ter verbetering van de (werk/leef)omgeving en het bedrijfsresultaat
  • Het creëren van politiek, bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor complexe vraagstukken op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke ordening en mobiliteit
  • Het waarnemen of verbeteren van het bestuur (Governance; het leiden van een organisatie inclusief het verdelen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden en het afleggen van verantwoording)
  • Het creëren van een dynamiek waardoor alle betrokkenen hetzelfde doel gaan nastreven
  • Het doorvoeren van efficiency-operaties in de bedrijfsvoering in situaties van weerstand en complexe en soms strijdige belangen, zowel op een speelveld waarbij meerdere organisaties betrokken zijn als binnen een enkele organisatie.

Compliance

Governance

Innovatie

Smart City

Mobiliteit

Toepassing van deze expertise stelt ons in de eerste plaats in staat om opdrachtgevers te helpen met een onafhankelijk advies of een periode van interim-management. Daarnaast biedt het gelegenheid om diezelfde expertise en onszelf als individuen steeds verder te ontwikkelen.

FirmCC

FirmCC, The Committed Consultants company, is een dienstverlener in bestuur en organisatie. Het helpt organisaties met complexe managementvraagstukken om inzicht te krijgen en zaken in beweging te brengen, zodat zij optimaal ingericht raken om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

Voor wie

FirmCC is breed inzetbaar. In feite is elke organisatie waar veranderingen nodig zijn in de organisatie of de aansturing daarvan een potentiële opdrachtgever. Diensten zullen gezien de achtergrond van de initiatiefnemer waarschijnlijk met name aftrek vinden vanuit (semi-)overheden, het openbaar vervoer …

Waarom FirmCC

Ten opzichte van andere aanbieders onderscheidt FirmCC zich door haar identiteit. Opdrachtgevers ervaren de frisse blik van een buitenstaander met een schat aan kennis en ervaring. FirmCC functioneert op basis van integriteit, commitment en duurzaamheid; zowel in de vorm van het leveren van goed werk …