Chicago

Werkwijze

De vraag en het beoogde resultaat zijn voor elk traject het uitgangspunt. We beginnen met een inventarisatie waarin we gezamenlijk op zoek gaan naar die beide, ook als het idee bestaat dat dit al helder is. Hiermee wordt zeker gesteld dat de werkelijke behoefte en de werkelijke uitdagingen blootgelegd worden en dat het beoogde resultaat daadwerkelijk de oplossing is.

De aanpak is als volgt:

  1. Inventariseren
  2. Gewenst resultaat formuleren
  3. Strategie bepalen
  4. Implementeren
  5. Overdragen

De vorm waarin de expertise wordt ingezet kan uiteenlopen van een compacte of periodieke bijdrage op uurbasis tot een opdracht in projectvorm of op interimbasis die wordt ingevuld met een compleet team of een enkele specialist.

Voor elke opdracht is het mogelijk om behalve over de inzet van capaciteit, de omvang en de duur van de opdracht ook afspraken te maken over te behalen resultaten.

Toegewijd

Verandermanager

Resultaatgericht

Probleemanalyse

Plannen maken en uitvoeren

Wij halen energie uit de uitdagingen die opdrachten met zich meebrengen en het gezamenlijk toewerken naar de gestelde doelen. Opdrachtgevers hebben onze onvoorwaardelijke commitment: wij zijn pas tevreden wanneer de opdrachtgever tevreden is en het beoogde resultaat is bereikt. Pas dan is voor ons de opdracht afgerond.

FirmCC

FirmCC, The Committed Consultants company, is een dienstverlener in bestuur en organisatie. Het helpt organisaties met complexe managementvraagstukken om inzicht te krijgen en zaken in beweging te brengen, zodat zij optimaal ingericht raken om de uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden.

Voor wie

FirmCC is breed inzetbaar. In feite is elke organisatie waar veranderingen nodig zijn in de organisatie of de aansturing daarvan een potentiële opdrachtgever. Diensten zullen gezien de achtergrond van de initiatiefnemer waarschijnlijk met name aftrek vinden vanuit (semi-)overheden, het openbaar vervoer …

Waarom FirmCC

Ten opzichte van andere aanbieders onderscheidt FirmCC zich door haar identiteit. Opdrachtgevers ervaren de frisse blik van een buitenstaander met een schat aan kennis en ervaring. FirmCC functioneert op basis van integriteit, commitment en duurzaamheid; zowel in de vorm van het leveren van goed werk …